Monday, 2 September 2013

SEDEKAH WAJIB DAN SEDEKAH SUNAT

Sedekah itu terbahagi kepada 2 bahagian :
 1. Sedekah Wajib : di mana individu dituntut secara wajib dan lazim (mesti).
 2. Sedekah Sunat : di mana umat Islam (jemaah) dituntut secara sukarela dan digalakkan
1. Sedekah Wajib

Terdapat beberapa jenis sedekah wajib antaranya,
 • Zakat
Berdasarkan firman Allah Ta'ala ;

Mafhumnya:

"Dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak (tuntutan) yang ditentukan. Bagi peminta-peminta dan orang-orang yang tidak suka meminta (orang miskin yang menjaga maruah)''.
[ Al-Ma'arij : 24-25 ]

Juga berdasarkan sabda NAbi s.a.w. :

بني الإسلام على خمس  شهادة أن لآ إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

Maksudnya: 

''Islam dibina di atas lima asas : pengakuan bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Pesuruh Allah; dirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menuanaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu samapai kepadanya''. 


 • Nadzar :
Jika seseorang islam bernadzar untuk bersedekah kepada orang-orang fakir ( berikutan seseuatu peristiwa ) maka dia wajib disempurnakan berdasarkan firman Allah :
Mafhumnya:

              " Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka."
 ( Al Hajj : 29 )


 •  Kaffarah 
Bermaksud apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas seseorang islam dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau bersedekah kepada orang-orang fakir jika melanggari hukum Syara' dalam berpuasa, berhaji atau dalam bersumpah untuk menghapuskan kesalahan atau dosa. Allah berfirman :
Mafhumnya:

                .....atau kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin."

[ Al-Maa'idah : 95]

 •  Qurban 
 Menyembelih ternakan tertentu di Hari Raya Haji. Berdasarkan firman Allah :

Mafhumnya:


                 " Maka bersembahyanglah ( Hari Raya ) kerana membesarkan Tuhan engkau dan sembelihlah (qurban)."

[ Al-Kauthar : 2]

 •  Zakat Fitrah 
 Berdasarkan Hadith Nabi s.a.w :


فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين 

Maksudnya : Rasulullah s.a.w telah memfardhukan zakat Fitrah di bulan Ramadhan (dengan mengeluarkan) segantang tamar atau segantang gandum (atau beras bagi penduduk Nusantara), wajib ke atas hamba, orang merdeka, lelaki, wanita, kanak-kanak (oleh bapanya) dan orang dewasa kalangan orang Islam.
[H.R. Al-Bukhari dan Muslim]

 •  Membantu orang-orang yang lapar dan berhajat 

Agama Islam sangat menitik beratkan urusan ini dan mengancam orang-orang kaya yang tidak mengendahkan untuk membantu orang yang lapar dan yang berhajat dengan sabda Nabi s.a.w :

ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو  يعلم به


Maksudnya : Tidaklah beriman kepadaku (dengan sempurna) orang yang dapat bermalam dalam keadaan kenyang; sedangkan jiran di sampingnya berlapar; padahal dia mengetahuinya.
[H.R, At-Tabaraani dan Al-Bazzar]

2. Sedekah Sunat :

 Terdapat beberapa sedekah ini antaranya ialah :


 • Wakaf Taburan dan Kebajikan :    

Iaitu sedekah secara berterusan di mana terdapat hadith yang menyebutkan dengan jelas dalam Hadith Nabi s.a.w :

إذا مات ابن آدم انقطع ععمله إلا من ُلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولدد صالح يدعو له


Maksudnya : " Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalan nya kecuali tiga perkara : iaitu sedekah jaariah , ilmu yang bermanfaat , dan anak soleh yang sentiasa berdoa untuknya."


 • Harta yang diwasiyatkan
Iaitu orang islam disuruh berwasiyat terhadap hartanya sebelum mati dengan had 1/3 bahagian untuk saluran kebaikan dan kebajikan, berdasarkan firman Allah:

Mafhumnya:
" Diwajibkan ke atas kamu, apabila seseorang di antara kamu hampir maut, jika dia meninggalkna harta yang banyak, hendaklah dia berwasiyat untuk ibu bapa dan kerabat secara ma'ruf (menurut Syara' )"
[ Al-Baqarah: 180]

SUMBER:
Abdullah Al-Qari b. Haji Salleh          
               

Tuesday, 20 August 2013


PERBEZAAN ANTARA SEDEKAH TERANG DENGAN TERSEMBUNYI:

Terdapat ayat Al-Quran mengatakan bersedekah secara nampak adalah lebih baik. Tetapi ada juga ayat Al-Quran yang lain mengatakan secara tersembunyi lebih baik:

Mafhumnya:
Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka Yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh Yang baik). dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. dan (ingatlah), Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa Yang kamu lakukan.
(Surah Al-Baqarah : 271)

Para ulama’ Islam telah mempergunakan Nas atau sumber ini untuk menggalakan bersedekah secara terang bagi sedekah-sedekah fardhu iaitu, zakat supaya bebas dari pertuduhan tidak menunaikan zakat.
Adapun bagi sedekah-sedekah sunat atau sedekah biasa maka dia bergantung kepada 2 keadaan:
1-       Apabila ia boleh membawa kepada unsur riak dan menunjuk-nunjuk, yang boleh menjadikan seorang merasa bangga, maka bersedekah secara tersembunyi itu lebih utama,
2-       Sekiranya seseorang itu bersedekah secara terang-terangan dengan niat sebagai contoh kepada orang untuk menggalakkan amalan bersedekah, maka sedekah secara terang-terangan lebih utama.

 SUMBER:

ABDULLAH AL-QARI B. HAJI SALLEH (A.QHA.S)

Tuesday, 9 July 2013

PERATURAN BERSEDEKAH

Peraturan atau adab bersedekah ialah :


 • Hendaklah bahan sedekah itu daripada usaha yang halal lagi bagus; kerana sesungguhnya Allah itu bagus dan tidaklah Dia menerima melainkan yang bagus, di mana Allah Ta'ala berfirman :                    

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا ِمن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ               

"Wahai orang-orang yang beriman, berbelanjakanlah rezeki yang bagus-bagus daripada apa yang kamu usahakan"
[ Al-Baqarah : 267 ]
     
 • Hendaklah bahannya daripada sebaik-baik harta dan yang paling elok, berdasarkan firaman  Allah :
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"Tidaklah sekali-kali kamu akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu berbelanja daripada apa yang kamu sayangi"
[ Al-Imran : 92 ]

 • Janganlah bersedekah dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak, berdasarkan firman Allah :
وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

"Dan janganlah engakau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak"
[ Al-Mud-Dathir : 6 ]

 • Hendaklah bersedekah menurut keutamaan: mengutamakan keluarga yang lebih berhajat; kemudian yang berhajat (keluarga dan baru yang lain), berdasarkan sabda Nabi s.a.w. :
الصدقة على المسكين صدقة وهي إذا كانت على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

"Bersedekah kepada orang miskin itu ialah suatu sedekah; sedangkan sedekah itu apabila diberikan kepada kerabat berupa dua : sedekah dan hubungan keluarga".
[ H.R.Ahmad dan At-Tarmizi ]

 • Jauh dari membangkit-bangkit pemberian dan menyakitkan hati, berdasarkan firman Allah :
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذً

"Perkataan yang baik dan kemaafan lebih baik daripada sedekah diikuti dengan menyakitkan hati".
[ Al-Baqarah : 263 ]


SUMBER 
Abdullah Al-Qari b. Haji Salleh

Wednesday, 26 June 2013

FADILAT SEDEKAHFirman Allah SWT :

Mafhumnya : 

"Perbandingan (pahala) orang-orang yang membelanjakan harta-hartanya di jalan Allah, adalah sebanding sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir; pada setiap butirnya (dapat pula) melahirkan seratus biji. Sedang Allah (boleh) melipatgandakan (ganjaran) kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Luas (kurnianya dan pemberianNya) lagi Maha Mengatahui."
(Al-Baqarah : 26)

Tafsiran mengatakan bahawa dengan perbandingan ini Allah hendak melipatgandakan pahala kepada orang-orang yang bersedekah; dan sesungguhnya siapa yang berbelanja di jalan Allah dan menggunakan harta di jalan-jalan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan digandakan daripada sepuluh kebaikan kepada tujuh ratus ganda; dan Allah menggandakan (menambahkan lagi pergandaan) kepada siapa yang Dia kehendaki menurut kemampuan orang yang berbelanja dan kegemarannya kepada simpanan yang ada di sisi Allah; dan juga berdasarkan (tingkat) keikhlasan niat.

Bersedekah itu merupakan suatu amalan yang disanjungi Allah Ta'ala:


Mafhumnya:

Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka Yang demikian adalah baik (kerana menjadi contoh Yang baik). dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu; dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. dan (ingatlah), Allah Maha mengetahui secara mendalam akan apa Yang kamu lakuka
(Al-Baqarah: 271)

Sedekah itu membersihkan tuanya daripada segala dosa berdasarkan firman Allah:


Mafhumnya:

Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
 (At-Taubah:103)


Sedekah itu akan menambahkan harta; dan tidaklah dia akan menguranginya, di mana Allah telah berfirman:

Mafhumnya:

Dan apa jua Yang kamu dermakan dari harta Yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu, dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikurangkan.
(Al-Baqarah:272)Antara faedah-faedah bersedekah ialah:

 • Dengan bersedekah akan menghilangkan rasa kurang senang golongan miskin terhadap golongan berharta dan kaya.
 • Bersedekah akan menimbulkan rasa kasih sayang sesama masyarakat Islam baik yang kaya mahupun yang miskin. Sifat dengki akan hilang.
 • Bersedekah akan mendatangkan keberkatan. Apabila datang keberkatan akan hilanglah kecelakaan.
 • Bersedekah dapat menghilangkan kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang kesempitan. Ini menggambarkan wujudnya sifat saling membantu antara satu sama lain dalam masyarakat
 • Sesungguhnya sedekah itu merupakan suatu sebab bagi meluaskan rezeki, memanjangkan umur dan menolak bala-bencana,

HADIS-HADIS TENTANG KELEBIHAN BESEDEKAH


 • باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة
"Bersegeralah kamu untuk bersedekah;kerana sesungguhnya bala-bencana itu tidak lah akan melangkah (melintasi) sedekah.''
[H.R.Al-Baihaqi; Marfuu'] •  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر


Maksudnya : Orang yang mengusahakan bantuan ( pertolongan ) bagi ganda dan orang miskin ibarat berjihad dijalan Allah dan ibarat orang solat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka.
( Hadis Riwayat : Imam Bukhari )

 • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حصنوا أموالكم بازكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعد للبلاء الدعاء

Maksudnya : Bentengilah hartamu dengan zakat, ubati orang-orang sakit ( dari kalanganmu ), dengan bersedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana.
( Hadis Riwayat : Imam Ath-Thabrani )


SUMBER
hrc.eng.upm.edu.my/_tazkirah/4-sedekah.pdf.
Abdullah Al-Qari b. Hj. Salleh


Wednesday, 19 June 2013

بسم الله الرحمن الرحيم


....السلام عليكم ورحمة الله


PENGERTIAN SEDEKAH

Sedekah Menurut Bahasa

Perkataan sedekah berasal daripada kata kerja : صدق يصدق صدقا صدقا تصداقا صدقة. Perkataan "صدق" ini mempunyai beberapa maksud, antaranya ialah seperti berikut :

 1. "صدق" bererti benar, lawan kepada "كذب" bererti dusta.
 2. "صدق" bererti lurus.
 3. "صدق" bererti : " الجامع للأوصاف المحموده", ''maksudnya orang mempunyai sifat terpuji dan sempurna". (Ibn Manzur, 1996;12:61-62).


Sedekah Menurut Al-Quran

Al-Quran menggunakan perkataan sedekah dalam pelbagai ayat. Hal ini dapat difahami daripada beberapa nas seperti berikut :

 1. Firman Allah SWT:
Mafhumya:

ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui.
(Surah At-Taubah 9:103)    2. Firman Allah SWT:

Mafhumnya:

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
(Surah At-Taubah 9:60)Sedekah Menurut Sunah

Sunah menggunakan perkataan sedekah dalam pelbagai ayar. Hal ini dapat difahami daripada beberapa nas berikut:

 1. عن بن عبا رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليهوسلم معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ت}خذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
Maksudnya:

Daripada Ibn Abbas r.a bahawasanya Nabi SAW telah memutuskan Mu'az r.a ke Yaman lalu baginda bersabda: hendaklah engkau menyeru mereka kepada syahadah, bahasanya tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Akulah Rasulullah. Sekiranya mereka mentaatinya maka hendaklah kamu memberi tahu kepada mereka bahawasanya Allah SWT telah memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Sekiranya mereka mentaatinya maka hendaklah engkau memberi tahu kepada mereka bahawasanya Allah SWT telah memfardukan ke atas mereka sedekah pada harta-harta mereka yang diambil daripada yang kayan dalam kalangan mereka dan dibahagikan kepada orang fakir dalam kalangan mereka.
(Al-Bukhari 1377H,2:130)


2.

 عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها       في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة الرحم  
فهل فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير

Maksudnya: 

Daripada |Hakim Ibn Hizam r.a berkata: Aku berkata: wahai Rasulullah, apakah jawapan anda terhadap beberapa perkara yang saya lakukan sebagai ibadat semasa jahiliah seperti sedekah, memerdekan hamba, dan silaturahim? Apakah ada ganjaran pahala padanya? Lalu Nabi SWT bersabda: anda menganut Islam bersama-sama dengan kebaikan yang silam.
(Al-Bukhari 1377H,2:130)